Atviros Lietuvos fondo inicijuotų, leistų ir remtų leidinių bibliografija

Rima Kuprytė
Elektroninė knyga
0.00 €

Šia bibliografija siekiama kuo išsamiau apžvelgti Atviros Lietuvos fondo leidybinę veiklą nuo pirmo išleisto leidinio 1991 m. iki paskutinio paremto 2011-aisiais, pateikti kuo išsamesnę susistemintą informaciją. Rodyklę sudaro penkios dalys. Pirmojoje dalyje yra pateikiamos serijos „Atviros Lietuvos knyga“ (ALK) knygos, antrojoje – ALF Teisės programos remti leidiniai. Trečioji dalis yra skiriama projekto „Švietimas Lietuvos ateičiai“ šviečiamajai ir mokomajai literatūrai. Ketvirtoji dalis apima kitų ALF programų ir jo įkurtų organizacijų, o penktoji – Soroso šiuolaikinio meno centro, veikusio 1993–1999 m., finansuotus leidinius.

AutoriaiRima Kuprytė
LeidyklaAlma Littera
ISBN

9786090128428

Knygos kategorijaKita negrožinė
Data

2017-07-14