Slenkstis. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu SJ

Jūratė Kuodytė
Elektroninė knyga
5.79 €

Kas aš esu? Mokytojas, tėvas, kasininkė, lietuvis, kunigas, politikas, pensininkė... O gal pirmiausia žmogus? Laikau save krikščioniu, bet ką reiškia juo būti kiekvieną dieną? Ar prostitutė turi teisę lankytis bažnyčioje? O kunigas, kuris paliko savo tarnystę ir tapo bankininku? Ar moralu negydyti, o tik slaugyti? Kodėl ne visos „žvaigždės“ spindi ir kaip gyventi nesibaiminant dėl rytojaus? Tai klausimai, kuriuos kasdien keliame sau ir kitiems, o atsakymų į juos kviečia drauge ieškoti Antanas Saulaitis SJ. Šią antrąją pokalbių knygą su žymiu dvasininku, pedagogu, ištikimu skautu, kelių knygų autoriumi, universitetinės sielovados ir įvairių kitų dvasinės pagalbos centrų žmonėms Lietuvoje steigėju Antanu Saulaičiu parengė katalikų radijo „Mažosios studijos“ bendradarbė, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertmeisterė Jūratė Kuodytė. Pokalbiuose dalijamasi mintimis apie savo gyvenamąją aplinką ir kaip ji veikia žmogaus dvasią. Mes nesame šios žemės savininkai, nei savęs, nei savo vaikų, todėl gyvendami ir vartodami galime elgtis kaip globėjai to, kas sukurta. Pasaulis sulig mūsų veikimu nesibaigia. Dievo buvimą ypač pajuntame tada, kai žmogus padeda žmogui. Kaip sušelpti kitą, jei pats tuščiomis kišenėmis vaikštau? Mūsų turtas – ne tik pinigai, bet ir mūsų laikas, dorybės, žinios – visu tuo galime dalytis. Man atrodo, kad visa, ko ieškai, galima atrasti savo aplinkoje, nenutolus nuo namų. Esu už tai, kad dvasią gydytume gerais darbais ir sielai artima veikla.

AuthorsJūratė Kuodytė
LeidyklaAlma Littera
ISBN

9786090109038

Knygos kategorijaReligija
Data

1970-01-01

Susijusios prekės

Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu Sj
Esame vieni dėl kitų. Pokalbiai su Antanu Saulaičiu Sj