Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 1-asis tomas.

Antanas Smetona
Elektroninė knyga
9.00 €

PREZIDENTAS ANTANAS SMETONA – iškiliausias Lietuvos politikas ir visuomenės veikėjas, palikęs išskirtinai didelį rašytinį palikimą. Šiame tome perspausdinami A. Smetonos straipsniai, jo mintys, taip pat istorinės apžvalgos apie aprašomuosius laikus, be abejonės, visiems tiems lietuviams, kurie domisi savo ir visos Tautos praeitimi ir kuriems rūpi ateitis, perskaitys, susimąstys ir dėl šiandienos bei rytdienos, nes nežinantis, nesidomintis istorija, nevertinantis savo Didvyrių, yra tarsi vėjo nešiojamas lapas, dažnai patręšiantis tik kitus medžius ir laukus. Perspausdinami straipsniai yra kiek paredaguoti, bet iš esmės nieko nekeičiant, išsaugant taip, kaip buvo spausdinti atitinkamų metų leidiniuose, dažnai dar A. Smetonos paredaguotuose. Kituose keturiuose tomuose pateikiami A. Smetonos straipsniai ir mintys apie būtinumą Tautai pasiekti vienybės, apie Nepriklausomos Lietuvos kūrimą, apie Tautinės Lietuvos kūrimą ir pagaliau apie Prezidentą užjūryje, jo ten veiklą ir žūtį. Prezidentas A. Smetona pats atrinko pirmajam raštų tomui straipsnių dar per Pirmąjį pasaulinį karą ir iki jo spausdintus „Viltyje“, „Vaire“ ir kituose lietuviškuose leidiniuose, pirmiausia susijusius su lietuvių Tautos Atgimimo problematika iki 1917 m. rugsėjo Lietuvių konferencijos, išrinkusios Lietuvos Tarybą (vėliau – valstybės), pirmininkaujamą A. Smetonos. Žinomo publicisto, istoriko, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Liekio šešių tomų rinkinyje „Prezidentas Antanas Smetona. Raštai, kalbos, darbai“, sudarytame naudojantis daugiau kaip 300 šaltinių, apžvelgiami pirmojo Lietuvos Prezidento biografijos bruožai, kūrybinis palikimas, skelbiami įvairiuose leidiniuose publikuoti Prezidento darbai. Rinkinys dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukankančioms Jo gimimo 145-osioms, prezidentavimo pradžios 100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

AutoriaiAntanas Smetona
LeidyklaMokslotyros institutas
ISBN

9789986795865

Knygos kategorijaIstorija
Data

2018-10-24

Susijusios prekės

Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 3-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 3-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 6-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 6-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 5-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 5-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 2-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 2-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 4-asis tomas.
Prezidentas A. Smetona. Raštai, kalbos, darbai, 4-asis tomas.