Afganistano kariai II

Mindaugas Milinis
Elektroninė knyga
5.79 €

Antroji žurnalisto Mindaugo Milinio knyga apie 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos karą Afganistane. Autorius tęsia tiriamąjį darbą, pradėtą 2010 m. išleistoje Lietuvos Afganistano karo veteranų prisiminimų knygoje „Afganistano kariai. Atsiminimai po trisdešimties metų: 1979–1989“, šįkart susitelkdamas į karo priežastis. Kodėl kilo šis karas? Kam Sovietų Sąjungai reikėjo Afganistano? Kodėl 18–19 metų vaikinai buvo verčiami atlikti kažkokią „internacionalinę pareigą” ir savo krauju rašyti jiems visiškai svetimo karo istoriją? Į šiuos galbūt retorinius klausimus mėgina atsakyti ne tik eiliniai lietuvių kariai „afganai”, bet ir abiejų kariavusių pusių ekspertai: buvęs sovietų armijos karininkas Aleksejus Koroliovas ir afganų armijos pulkininkas Ali Achmadas Džalalis, 1980 m. perėjęs į mudžahedų pusę. Knygoje remiamasi kadaise visiškai slaptais, šiandien jau išslaptintais SSRS vadovų dokumentais, pateikiama detali istorinė medžiaga apie žiaurią ir intriguojančią Afganistano karo pradžią. Prisiminimasis apie Afganistano karą knygoje dalijasi: DŠB vairuotojas Redas Būdvytis; radistas, karo aviacijos mechanikas Rimvydas Česaitis; medicininio sanitarinio bataliono vairuotojas Ivanas Čirkunas; afganų armijos pulkininkas Ali Achmadas Džalalis, virėjas-vairuotojas Eugenijus Juodvalkis; sovietų armijos karininkas, savaeigių haubicų baterijos vadas Aleksejus Koroliovas; BMP mechanikas-vairuotojas Romualdas Liška; parašiutininkų desanto pulko skyriaus vadas, leitenantas Genadijus Lupinoginas; vairuotojas Rolandas Narmontas; desantininkas Vidas Numavičius; aprūpinimo skyriaus vyresnysis seržantas Egidijus Rezgys; autobiografinių knygų apie karą Afganistane autorius Zigmas Stankus; „afgano” Juliaus Šiaško žmona Ilma Chmieliauskaitė-Šiaškienė. Kai pasirodė pirmoji Lietuvos Afganistano karo veteranų prisiminimų knyga „Afganistano kariai. Prisiminimai po trisdešimties metų“, dažnai sulaukdavau klausimo: „O kodėl kilo tas karas? Kam Sovietų Sąjungai reikėjo Afganistano?“ Atsakyti į jį tuo metu negalėjau, nes atsakymo nežinojau.Nesu tikras, ar į šį klausimą išvis kada nors pavyks atsakyti. Manau, kad jis mus kamuos dar ilgai. Juo labiau kad ir šiandien, praėjus dvidešimčiai metų nuo sovietų armijos išvedimo iš Afganistano, pačiame tos svetimos ir nesvetingos šalies vidury budi lietuvių kariai. // Mindaugas Milinis

AutoriaiMindaugas Milinis
LeidyklaKitos knygos
ISBN

9786094271137

Knygos kategorijaIstorija
Data

1970-01-01

Susijusios prekės

Afganistano kariai. Atsiminimai po trisdešimties metų: 1979–1989
Afganistano kariai. Atsiminimai po trisdešimties metų: 1979–1989